SMKB

Misi & Visi

 

MOTO

DISIPLIN USAHA JAYA

 

VISI  SEKOLAH

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

 

MISI SMKBPJ(B)

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Puchong Jaya(B) beriltizam meningkatkan:

  • Kecemerlangan akademik , kokurikulum dan sahsia murid melalui program yang kreatif, inovatif dan efektif.
  • Hubungan dua hala yang baik dan mesra antara sekolah, ibu bapa, dan komuniti setempat.
  • Iklim sekolah yang kondusif bagi menggalakkan pengajaran dan pembelajaran.
  • Kecekapan bekerja secara professional dalam suasana mesra dan bermuafakat.
 

PIAGAM PELANGGAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar puchong Jaya(B) beriltizam merancang dan melaksanakan program pendidikan untuk membatntu memperkembangkan lagi potensi diri murid-murid dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan mempertingkatkan nilai moral dan akhlak.

Kami juga beriltizam untuk memperkembangkan potensi diri murid-murid dalam bidang kokurikulum dengan memberi peluang kepada murid-murid melibatkan diri dalam persatuan, sukan, dan badan beruniform.
Kami juga akan berusaha membangunkan sahsiah murid melalui penerapan nilai-nilai bertanggungjawab dan pengiktirafan terhadap sumbangan murid di samping menangani perlakuan negatif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling kepada murid-murid.

Kami juga akan menyediakan persekitaran dan kemudahan yang kondusif untuk pembelajaran, dengan mengutamakan aspek disiplin, keselamatan dan kebajikan murid.